Google

TURTO DRAUDIMAS

Turto draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis, skirta apsaugoti apdraustojo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Turto draudimas atlygina apdraustojo nuostolius, atsiradusius dėl turto sugadinimo ar netekimo.

 

Turtas, kuris gali būti apdraustas:

  • nekilnojamas turtas – tai turtas, kurio buvimo vietos negalima pakeisti nekeičiant jo naudojimo paskirties arba nemažinant vertės (pvz. namas, butas);
  • namų turtas – namų apstatymo ir buitiniam naudojimui skirti kilnojamieji namų apyvokos daiktai (pvz. paveikslai, baldai, vaizdo ir garso aparatūra, kompiuterinė įranga, buitinė technika).

Turtas gali būti apdraustas nuo:

  • ugnies: gaisro, dūmų, suodžių, žaibo įtrenkimo, sprogimo, valdomų skraidančių aparatų, jų dalių ir krovinių užkritimo;
  • gamtinių jėgų: audros, potvynio, liūties, krušos, sniego slėgio, grunto suslūgimo, nuošliaužos;
  • vagystės: vagystės su įsilaužimu, apiplėšimo, vandalizmo (trečiųjų asmenų neteisėtos veikos);
  • vandens: skysčio išsiliejimo iš vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, garo vamzdynų, lietaus nuotekų sistemų, akvariumų, jiems skilus ar sudužus ir pan.;
  • stiklo dūžio;
  • trečiųjų asmenų tyčinės veikos.

 

Rūšys: Turto draudimu gali apsidrausti tiek juridinis, tiek ir fizinis asmuo:

  • Įmonių turto draudimas – tai įmonėms priklausančio nekilnojamojo turto (pastatų ir kitų statinių), kilnojamojo turto (gamybos bei prekybos įrenginių, prekių, žaliavų, atsargų, paruoštos produkcijos, biuro įrangos ir pan.) bei kitų papildomų draudimo objektų (investicijų į pastatus, patalpas, kilnojamąjį turtą ir atsargas, darbų paspartinimo išlaidų ir kt.) draudimas.
  • Gyventojų turto draudimas – draudimo paslauga, skirta apsaugoti fiziniams asmenims priklausantį nekilnojamą ir kilnojamą turtą nuo sugadinimo ar sunaikinimo.