Google

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – draudimo rūšis, suteikianti draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, jis netenka darbingumo ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi.

 

Draudimo įmoka ir išmoka:

  • draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos dydžio bei darbo pobūdžio;
  • draudimo išmoka priklauso nuo patirtos traumos sunkumo bei pasirinktos draudimo sumos.

Pagrindinės rizikos:

  • mirtis;
  • neįgalumas.

Papildomos rizikos:

  • kaulų lūžiai – asmuo miršta dėl nelamingo atsitikimo;
  • laikinas neįgalumas – trumpalaikis fizinių ir psichinių funkcijų sutrikdymas dėl nelamingo atsitikimo.

Papildomai galima pasirinkti:

  • dienpinigius;
  • ligonpinigius.