Google

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kas yra bendrosios civilinės atsakomybės draudimas?

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas atlygina dėl įmonės veiklos ar nekokybiškai pagaminto produkto atsiradusią žalą, kurią patiria tretieji asmenys.

 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo rūšys:

•  veiklos civilinės atsakomybės draudimas,

•  produkto civilinės atsakomybės draudimas.

 

Draudimo įmokos skaičiavimo pagrindas:

•  produkto civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudėjo apyvarta;

•  veiklos atsakomybės draudimo atveju darbuotojų skaičius ir/ar darbo užmokesčio fondas;

•  patalpų savininko ar nuomininko civilinės atsakomybės draudimo atveju – patalpų plotas arba tūris;

•  draudikas turi teisę nustatyti ir kitą įmokos skaičiavimo pagrindą.

 

Draudimo įmokos tarifas nustatomas taip pat atsižvelgiant į draudėjo veiklos pobūdį, draudimo sutarties galiojimo teritoriją, draudėjo valdomo turto būklę, saugumo priemones, artimiausią kaimynystę ir kitus veiksnius, svarbius įvertinant riziką.