Google

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Kaupiamasis gyvybės draudimas – efektyvus pinigų investavimas ir parama artimiesiems mirties atveju. Apsidraudus šiuo draudimu Jūs esate finansiškai užtikrintas nelaimės atveju ir galite kaupti lėšas sau ir savo šeimos ateičiai. Draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustojo mirties atveju draudimo galiojimo metu. Mirus apdraustajam, visa draudimo suma išmokama, jeigu buvo sumokėta nors viena įmoka.

 

Draudimo variantai:

  • apdraudžiama vieno asmens gyvybė;
  • viena draudimo suma apdraudžiama dviejų asmenų gyvybė. Šiuo atveju draudimo suma išmokama tik vieną kartą pasibaigus draudimo terminui arba mirus vienam ar abiem apdraustiesiems.

Draudžiami asmenys

Sutartį gali sudaryti pilnametis, o apdraustuoju gali būti asmuo nuo 1 – erių iki 70 metų amžiaus. Maksimalus apdraustojo amžius sutarties pabaigoje 75 – eri metai.

 

Draudimo suma ir trukmė

Draudimo sumą ir trukmę pasirenka draudėjas. Minimali draudimo suma – 1500 eurų (5180 Lt). Trumpiausia draudimo trukmė – 3-eji metai. Jei draudėjas renkasi norimą mokėti įmoką, garantuota draudimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į draudžiamo asmens amžių, lytį ir sveikatos būklę. Įmokos gali būti mokamos dalimis.