Google

APIE MUS

IB VIKO DRAUDA yra Lietuvos verslo praktinio mokymo firma, kuri savo veiklą pradėjo 2011 metais, vasario mėn.

2011 m. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete baigtas įgyvendinti Europos struktūrinių fondų projektas ,,Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“ (SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-056, 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė ,,Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“). Įgyvendinus šį projektą Vilniaus kolegija tapo pirmąja ir vienintelė aukštąja mokykla Lietuvoje, turinčia investicijų ir draudimo specialistams rengti reikalingą praktinio mokymo bazę bei informacinių technologijų sistemas, adekvačias realiai rinkoje egzistuojančioms.

Draudimo įmonė IB VIKO DRAUDA įmonėms siūlo gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšių produktus, administruoja žalas, parengia finansinius dokumentus, sutartis, draudimo liudijimus, kurie sudaromi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Įmonės organizacinė struktūra atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudimo įmonės struktūrai keliamiems reikalavimams.

Įmonėje įdiegta draudimo įmonės informacinė sistema DIS – realiame versle patikrintas draudimo verslo valdymo instrumentas, kuriame integruoti svarbiausi draudimo verslui moduliai: draudimo produktų kūrimo, pardavimo, klientų duomenų valdymo, draudimo sutarčių administravimo, įmokų mokėjimo valdymo, blankų apskaitos, žalų administravimo, techninių atidėjinių, perdraudimo, klientų, tarpininkų, skolininkų informacijos valdymo. Taip pat įmonėje įdiegtos personalo valdymo sistema Stekas Alga, bei buhalterinės apskaitos sistema Stekas Plus.

Turimos galimybės IB VIKO DRAUDA darbuotojams leidžia teikti kokybiškas paslaugas tinklo įmonėms bei įgyti konkurencinį pranašumą.

Mūsų misija: Garantuoti klientams saugumą, gyvenant jiems įprastą gyvenimo būdą.

Mūsų vizija: Pasaulio  simuliacinių bendrovių tinkle, veikiant abipusio pasitikėjimo principu, pateisinant ir viršijant klientų lūkesčius, tapti viena iš pirmaujančių bei perspektyviausių įmonių.

Vertybės:

V – viena komanda
I – inovacijos
K – kokybė
O –  organizuotumas
D – draugiškumas
R – rūpestingumas
A – atkaklumas
U – unikalumas
D – dėmesys klientui
A – atsakomybė

Trumpai apie IB

Lietuvoje pirmosios IB įkurtos 1993 metais įgyvendinant Danijos trijų verslo  koledžų ir Lietuvos Respublikos kultūros ir mokslo ministerijos finansuotą projektą.
IB firmos – tai įmonės, kurios imituoja bendrovių veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius procesus. VPM firmoje veikia keturi tipiniai skyriai: personalo, pirkimo, pardavimo ir rinkodaros, finansų  ir buhalterijos. VPM firmoje viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiama į realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (jos egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (tik imitacinio banko įrašuose, IB buhalterijos knygose bei kituose dokumentuose).
Dirbdami praktinio mokymo firmose, mokiniai ir studentai stengiasi savarankiškai spręsti darbo metu iškilusias problemas, įgyvendinti savo idėjas ir planus bei įgyti darbo verslo bendrovėje praktikos, įsisavinti ekonominius reiškinius. IB firmos veiklai vadovauja kvalifikuoti mokymo institucijų pedagogai.

IB VIKO DRAUDA siūlomos draudimo paslaugos:

1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas;
2. Savanorišką transporto priemonių draudimas;
3. Nelaimingų atsitikimų draudimas;
4. Turto draudimas;
5. Kelionių draudimas;
6. Laidavimo draudimas;
7. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;
8. Kaupiamasis gyvybės draudimas;
9. Investicinis gyvybės draudimas.